<center>Inženjering, konsalting i projektovanje u elektroenergetici</center>
Saturn Electric d.o.o. je dinamična kompanija koja zapošljava visokoškolovan inženjerski kadar sposoban da planira, dizajnira, izvodi i rukovodi projektima iz oblasti elektroenergetskih sistema i elektromotornih pogona.

Naš portfolio obuhvata sledeće kompanije:
Relejna zaštita i automatizacija:
– SEL (link)
– ReLab (link)
– Electrocon (link)

Elektromotorni pogoni i kvalitet električne energije:
– Rockwell (link)
– Ducati (link)
– Sprint Electric (link)

NAJNOVIJE VESTI

Sve vesti…

PARTNERI

SEL omogućava da električna energija bude bezbednija, pouzdanija i ekonomičnija. Kako bi ispunili svoju misiju, dizajniraju, proizvode i pružaju podršku za kompletnan opseg proizvoda i usluga za relejnu zaštitu, monitoring, upravljanje, automatizaciju i merenja u elektroenergetskim sistemima. Rešenja obuhvataju sve delove sistema, od napredne i moderne zaštite generatora i prenosnih sistema do zaštite i automatizacije distributivnih mreža. Dalje…

ReLab je svetski lider u razvoju programskih alata za automatizaciju u elektroenergetskim postrojenjima i industriji koji omogućavaju korisnicima da implementiraju robusna rešenja brže i efikasnije. Software-i za SCADA sisteme, OPC, HMI, komunikaciju i integraciju koriste superiornu tehnologiju i kompletno su interoperabilni sa ostalim industrijskim rešenjima i standardnima prisutnim na svetskom tržištu. Rešenja obezbeđuju fleksibilnost neophodnu da bi se ispunile jedinstvene potrebe i izazovi u svim industrijskim granama. Dalje…

Electrocon International, Inc. razvija i distribuira CAPE software, najmoćniji svetski dostupan set alata za inženjering u relejnoj zaštiti.
CAPE omogućava modelovanje i analizu složenih sistema relejne zaštite prenosnih i distributivnih mreža kao i menadžment podataka. Dalje…